Web Developing and Designing Company

Kompania për zhvillimin dhe disejnimin e web faqeve “Refresh” i ofron mundësi të lehtë të gjithë klientëve të saj që përmes botës së internetit të zgjerojnë rrjetin e veprimtarisë dhe të kenë qasje në një fushë më të gjerë të marketingut.

Shërbimet që ofron kompania “Refresh” janë : Krijimi i Web faqes, Dizajnimi i web faqes, Desktop Aplikacione, Email Marketing, Reklamimi dhe Hostingjet.

Për dallim nga shumica e webfaqeve, ku futjen e informatave të reja dhe ri-fresikimin e tyre mund ta bëjnë vetëm profesionistët e fushës, webfaqet e “Refresh” ofrojnë  mundësinë që kjo të bëhet në mënyrë të thjeshtë.

Nëpërmjet programit CMS (Content Management System), secili person që ka njohuri bazike në kompjuter mund të fusë informata të reja, pa pasur nevojë që të kërkojë ndihmën e programerëve të webfaqeve.

Kliko këtu për të shkarkuar ofertën e Refresh - it si PDF

Projektet aktuale